My Affairs


UCHWAŁA ZGROMADZENIA OGOLNEGO SEDZIOW OKREGU SLUPSKIEGO 

Sędziowie Sądu Okręgowego w Słupsku oraz przedstawiciele Sędziów Sądów Rejonowych w Bytowie, Człuchowie, Chojnicach, Miastku, Lęborku i Słupsku wyrażają stanowczy i zdecydowany sprzeciw dla praktyki odwoływania w trakcie kadencji prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, bez uzasadnienia podejmowanych decyzji. Takie działanie godzi w zasadę jawności życia publicznego i transparentności podejmowanych decyzji personalnych, których motywy powinny być znane nie tylko środowisku sędziowskiemu, ale przede wszystkim opinii publicznej. Nie do przyjęcia jest także praktyka informowania o zmianach kadrowych za pośrednictwem mediów, przed doręczeniem decyzji zainteresowanemu sędziemu lub z uzasadnieniem odsyłającym do braku nadzoru tych organów nad dyrektorami sądów, w sytuacji gdy odwoływani prezesi sądów nie byli uprawnieni do sprawowania nadzoru administracyjnego nad dyrektorami, którzy w zakresie zarządzania majątkiem Skarbu Państwa podlegali Ministrowi Sprawiedliwości. Zgromadzenie wyraża również stanowczy sprzeciw wobec treści komunikatów publikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości, które zastępując uzasadnienie zmian kadrowych w sądach godzą w dobra osobiste sędziów. Tego rodzaju praktyki są niezgodne z dobrymi obyczajami, zaprzeczają regułom demokratycznego państwa prawa. Zmierzają bezpośrednio do podporządkowania sądów władzy wykonawczej. Jako uwłaczające etyce i godności urzędu sędziego Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Słupsku traktuje działania sędziów, które polegają na nieformalnym ustalaniu kandydatur na miejsce legalnie wybranych organów sądowych, podejmowane w trakcie trwania kadencji urzędujących prezesów sądów. Apelujemy do wszystkich sędziów o nie uczestniczenie w tego rodzaju postępowaniach, naruszających ślubowanie sędziego oraz o nie przyjmowanie propozycji objęcia zwolnionych w powyższy sposób stanowisk. Zgromadzenie stoi na stanowisku o konieczności nieprzyjmowania ustaw o Sądzie Najwyższym, oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa w proponowanym kształcie. Zgadza się z tymi stanowiskami, które przestrzegają, że przyjęcie proponowanych zmian będzie oznaczało wyjście Polski z kręgu zachodniej kultury prawnej. Będzie równoznaczne ze złamaniem podstawowych standardów ochrony prawnej obywateli, w postaci prawa do rzetelnego procesu przed niezawisłym i bezstronnym sądem, wynikającego z art. 45 Konstytucji RP i art. 10 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Bez niezależnych sądów nie ma demokracji, należytego poziomu ochrony praw i wolności obywatelskich, ani też szacunku dla godności ludzkiej. Zalegalizowanie proponowanych zmian oznaczać będzie przejście z systemu opartego na zasadzie trójpodziału władzy do systemu monowładzy. Dlatego Zgromadzenie popiera apele kierowane do Prezydenta RP Andrzeja Dudy o zawetowanie niekonstytucyjnych ustaw o Sądzie Najwyższym oraz o Krajowej Radzie Sądownictwa. Zgromadzenie popiera natomiast zaangażowanie sędziów mające na celu przybliżania społeczeństwu, w tym dzieciom i młodzieży problematyki praktycznego wymiaru obowiązywania Konstytucji RP. Zachęcamy sędziów do aktywnego wspierania środowisk lokalnych w akcjach promowania świadomego obywatelstwa i zachęcania młodych ludzi do większego zainteresowania się sprawami publicznymi w duchu poszanowania prawa. Zgromadzenie Ogólne zobowiązuje jednocześnie władze Sądu Okręgowego w Słupsku do przesłania niniejszych uchwał Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej oraz do umieszczenia podjętej uchwały na stronie internetowej Sądu.

ZABAWNI LUDZIE W TOGACH Z SR CZLUCHOW !

pobrane

My private affairs, is writing all sorts of petitions. The European Parliament, the Polish President and for various  departments.

LECH WALESA!   and my  facebook


Gmail - DONIESIENIE


prezydent-rzeczpospolitej-polskiej.gif


gmail-bka-ii-052-2134_15


pe


julia-pitera


Gmail - Zdrowie psychiczneGmail - Dr KatarzyńskiGmail - TWOJA MAMUSIA

MORE LATER !

Dzisiaj, Jacuś jest jedyne 800 000 PLN

gmail-odmowa-wszczc499cia-ds


 gmail-fw_-zeskanowany-obraz-z-mx-2310u


gmail-informacja-dotyczc485ca-sprawy-pg-ii-ko2-1595_12 (1)


 Gmail - Nr BLO.0600.61369.04-08.2015

Gmail – Nr BLO.0600.61369.04-08.2015

NOTATKI OBYWATLELA


Gmail - Informacja dotycząca sprawy PG II Ko2 1595_12


MINISTWO SPRAWIEDLIWOŚCI WALCZAK


Gmail - Odpowiedź Głównego Geodety Kraju na pismo z dn

Jedna uwaga do wpisu “My Affairs

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s